Поточна діяльність | Звіти керівника | Звіт завідувача за 2015-2016 навчальний рік
Звіт завідувача за 2015-2016 навчальний рік

Грушівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Вишенька» Грушівської сільської ради Куп’янського району Харківської області загального розвитку (далі Грушівського ДНЗ (я-с) «Вишенька») за 2015-2016 навчальний рік

 

Юридична адреса: провулок Центральний, будинок 1, село Грушівка, Куп’янський район, Харківська область, 63758, телефон 31-1-71

 

 

E-mail: dnz_vichenka@ukr.net

 

Мова навчання та виховання: українська

 

Заклад має власну ділянку площею 0,250 га.

 

Функціонує у типовому приміщенні, побудованому у 1969 році. Проектна потужність якого – 69 місць. 3 групових приміщень загальною площею 400 кв. м. Кабінет завідуючої має площу 20 м.кв, Кабінет сестри медичної старшої має площу 20 кв.м., методичний кабінет має площу 20 кв. м., харчоблок - 42 кв .м, музично – спортивна зала 50 м.кв

 

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

 

1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

 

1.1 Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

Статут Грушівського ДНЗ (я-с) «Вишенька» зареєстровано 15.09.2011 № 1465 102 0000 000 380. Довідка ААБ № 509058. Виписка з єдиного державного реєстру» серія АГ № 114738

Колективний договір схвалений на загальних зборах трудового колективу 20 березня 2015 року протокол № 2, зареєстрований 23.03.2013 року №32.

 

Грушівський ДНЗ (я-с) «Вишенька» заснований 28 грудня 1971 року рішенням ІІІ сесії Нечволодівської сільської Ради Куп’янського району Харківської області, 21.04.2011р VІ сесією VІ скликання дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Вишенька» села Грушівка перейменовано на підставі Статуту (нова редакція) у Грушівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Вишенька» Грушівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

 

Відповідно до Статуту та потреб громадян, заклад працює за 5-денним режимом (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечує 9 годинне перебування дітей

 

1.2.Формування дитячого контингенту. Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини). Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

Проектна потужність закладу – 4 групи, 69 місць. З 1 вересня 2015 року в ДНЗ «Вишенька» виховується 55 дітей: молодша - група раннього віку (15 дітей), середня група (20 дітей) старша група (20 дітей). У закладі організовано облік дітей від 0 до 6 років, які проживають на території Грушівської сільської ради та забезпечено 100% охоплення дітей шостого року життя дошкільною освітою

 

2. Кадрове забезпечення

 

2.1. Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису) Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований педагогічними кадрами. Очолює ДНЗ Черткова Інна Володимирівна, яка має вищу спеціальну освіту закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди у 1995році. Спеціальність: педагогіка і психологія дошкільна. За кваліфікацією: «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь»

 

Стаж педагогічної роботи – 12 років, на посаді завідуючого з 2014 року. У 2015/2016 навчальному році у ДНЗ працювали 5 вихователів, вакантна посада – музичний керівник, практичний психолог

2.2. Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований обслуговуючим персоналом. У 2015/2016 навчальному році у ДНЗ працювала: сестра медична старша-1 (має базову вищу спеціальну медичну освіту), завгосп -0,5; помічник вихователя -3; праля -0,75; кастелянка – 0,5; двірник – 0,5; кухарі-1,5; помічник кухаря -0,5; робітник з комплексного обслуговування - 0,5; сторож – 2,0

 

2.3. Плинність кадрів протягом року

Звільнені: практичний психолог Давиденко Тамара Миколаївна, вихователь Перловська Руслана Геннадіївна

Призначені: вихователь Кучугура Яна Сергіївна

2.4. Якісний склад педагогічних працівників:

Вихователь групи раннього віку Онопко О. І.

базова вища дошкільна

9 розряд, 13 років

Вихователь Хамайко О. Г. вихователь старшої групи

базова вища, вчитель початкових класів

9 розряд, 25 років

Вихователь Крейдун Н.І. виховател ІІ молодшої групи

Неповна вища, вчитель початкових класів

8 розряд, 2 роки

Вихователь Кучугура Яна Сергіївна

вища освіта Вчитель початкових класів 9 розряд, 3 роки

Загоруйко Тетяна Володимирівна

Вища спеціальна

10 розряд, 13 років

Музичний керівник-1 (вакансія)

Практичний психолог - вакансія

 

2.5. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

 

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135.У закладі є наступні документи щодо організації та проведення атестації: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135;

Особові справи педагогічних працівників, у яких зберігається 1 екземпляр атестаційного листа, характеристика на працівника, який атестується, копії свідоцтв про курсове підвищення кваліфікації;

 

Книги наказів, у яких видаються накази «Про атестацію педагогічних працівників», «Про підсумки атестації педагогічних працівників»;

 

Копії протоколів засідань атестаційної комісії відділу освіти Куп’янської РДА (ІІ рівень);

 

Перспективні плани курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

 

Адміністрація закладу вивчає різні види роботи педагогів ДНЗ, які атестуються шляхом організації перегляду відкритих форм роботи (заняття, прогулянки, розваги, святкові ранки, ранкова гімнастика, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого працівника. До складання характеристики, вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, залучається голова профспілкового комітету ДНЗ Крейдун Н.І.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Річний план роботи закладу передбачає організацію самоосвіти вихователів, проведення для них консультацій, семінарів-практикумів, колективних переглядів занять, свят, виставок, які проводяться як в ДНЗ, так і в районі, а також відвідування педагогами районних методичних заходів. Курси підвищення кваліфікації відбуваються відповідно до перспективного плану.

 

Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. У кожній віковій групі є магнітофон, робочі місця завідуючої, вчителя-логопеда комп’ютеризовано. Комп’ютер підключений до мережі Інтернет, ДНЗ має E-mail. Усі ці засоби сприяють підвищенню ефективності проведення навчально-виховної роботи з дітьми, а також обміну педагогами досвідом з колегами шляхом використання Інтернет-ресурсів.

 

2.8. Заохочення працівників.

 

Три роки підряд (2013-2014; 2014-2015 н.р., 2015-2016 н.р) Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Вишенька» отримував ІІ місце в рейтингу за результати огляду готовності до нового навчального року серед дошкільних навчальних закладів Куп’янського району. У 2014 році колектив ДНЗ отримав подяку Відділу освіти РДА за організацію та проведення відпочинку дітей влітку 2014 р.

За вагомі результати та сумлінну роботу працівники ДНЗ «Вишенька» нагороджені грамотами відділу освіти РДА: Хамайко О.Г. матеріальне заохочення (премії) згідно колективного договору щорічно отримували працівники ДНЗ (на День працівників Дошкільної освіти)

 

2.9. Організація роботи з молодими спеціалістами.

 

У ДНЗ працює стабільний колектив педагогів, який має досвід роботи з дітьми.

2.10. Організація методичної роботи. У дошкільному закладі облаштований окремий методичний кабінет. Який оснащений методичною літературою, навчальними посібниками та наочним матеріалом.

 

Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами, та можливість задовольняти свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленні. У закладі організовано підписку фахових видань на суму 410 грн., педагоги забезпечені необхідною методичною літературою, художньою літературою, дитячими енциклопедичними виданнями. Методична робота здійснюється відповідно до розділів річного плану «Робота методичного кабінету» та «Методична робота з кадрами». З метою підвищення педагогічної компетентності та майстерності педагогів проводяться консультації, семінари-практикуми, на яких розглядаються питання організації та проведення різних форм навчально-виховної роботи з дітьми, впровадження новинок програмового та методичного забезпечення освітнього процесу. У закладі організоване поглиблення теоретичних знань педагогів шляхом ознайомлення їх з новинками педагогічної, психологічної літератури, досвідом колег. Педагогічні працівники, які атестуються, збирають теоретичні та практичні матеріали відповідно до обраної теми(конспекти занять, сценарії свят, розваг). Педагоги закладу підвищують рівень теоретичних та практичних знань шляхом участі у районних методичних об’єднаннях семінарах, фестивалях, конкурсах, семінарах-практикумах, а також навчання у вищих навчальних закладах, під час проходження курсів підвищення кваліфікації. У своїй діяльності педагоги використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання: журнали «Дошкільне виховання», «Практика управління дошкільним закладом», «Палітра педагога». На базі ДНЗ «Вишенька» у травня 2016 року для керівників дошкільних закладів району було проведено методичне об’єднання «Довкілля: проблеми здоров’я дітей».Втхователь Хамайко О.Г. брала участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2016 році та посіла почесне місце.

 

2.11. Організація інноваційної діяльності ДНЗ здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522, а саме:

 

на рівні закладу:

 

вихователь Онопко О.І. працює над методичної темою: «Створення розвивального предметно-ігрового середовища в групах дітей раннього віку»;

 

Вихователь: Хамайко О.Г. працює над темою: – «Методика М. Зайцева: виховання дитини, як всебічно розвиненої, творчої особистості, спроможної освоювати принципово нові сфери діяльності»

 

Вихователь: Кучугура Я.С. - «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес через залучення казки»

 

Крейдун Н.І. - «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку»

 

Вихователь Загоруйко Т.В. - «Розвиток зв’язного мовлення у дітей з вадами мовлення»

 

 

2.12. Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства. Сестра медична старша ДНЗ Тытарэва Ю.С. слідкує за дотриманням працівниками закладу графіка проходження медичних оглядів.

 

2.13. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників начально-виховного процесу. Батьки вихованців усіх груп у разі необхідності отримують консультації вихователів, завідувача.

 

3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

3.1. Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Заклад має власну територію площею 0,250 га

 

На території закладу функціонує 4 ігрових майданчики з тіньовими навісами. Їх оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці, гойдалки, каруселі, столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені декоративні дерева, розбито квітники. Квіти підбираються з урахуванням їх безперервного цвітіння у весняно-осінній періоди. На території закладу виділено місце для висадки і догляду за городніми культурами.

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї облаштовано окремий в'їзд. Сміття вивозиться регулярно.

 

3.2. Забезпечення музично – спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку. Заклад функціонує у типовому приміщенні, у ньому є музично – спортивна зала. У сприятливі погодні умови фізкультурні заняття проводяться на спортивному майданчику, у осінньо-зимовий період – у музично спортивній залі, де також проводяться музичні заняття. Приміщення 3 групових, спальних кімнат підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнано відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 3 групах створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів відповідно до вимог Базового компонента, програм «Українське дошкілля», погодженого з відділом освіти та рай СЕС розкладом занять та режимом роботи. Ігрові осередки в усіх вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

 

3.3. Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території. Будівля ДНЗ «Вишенька» обладнана централізованою системою водопостачання та каналізації. Приміщення ДНЗ, харчоблок, дах капітально відремонтовані, відповідають санітарним нормам. Потребує капітального ремонту овочесховище. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень та надвірних споруд. Засновник забезпечує заклад необхідним обладнанням та інвентарем. Приміщення групових кімнат мають належний естетичний вигляд. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

 

3.5. Створення умов для корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей. Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги ДНЗ проводять фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичної культури. Організовуючи фізкультурно-оздоровчу роботу, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Після перенесених хвороб педагоги знижують дітям фізичні навантаження. Фікультурно-оздоровча робота спрямована та використання вихователями таких форм: ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури. Ранкова гімнастика проводиться щоденно відповідно до режиму дня (при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях). Після денного сну проводиться гімнастика пробудження, вправи для профілактики плоскостопості. Однак потребує покращення робота по загартуванню дітей, оскільки педагоги недостатньо використовують обливання рук , топтання по килимку, змоченому в солоному розчині, полоскання горла соляним розчином. В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску. У 2015/2016 навчальному році активізовано та урізноманітнено форми взаємодії педагогів ДНЗ та батьків вихованців.

 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, сестра медична старша, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я вихованців закладу, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

4. Організація харчування дітей

 

4.1. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

Харчоблок розташований в окремому приміщенні, система водопостачання в робочому стані. Проточною гарячою та холодною водою харчоблок забезпечений. Технологічне обладнання (електроплита, електрожарова шафа із терморегулятором, водонагрівачем) в робочому стані. На харчоблоці створені умови для дотримання технології приготування страв. Холодильне обладнання: 1 холодильник на харчоблоці, 2 холодильники та 2 морозильні камери в коморі обладнані термометрами, в робочому стані. На харчоблоці створені умови для забезпечення належного зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини згідно з умовами виробника і дотримання товарного сусідства при зберіганні швидкопсувних харчових продуктів. Розроблюючим інвентарем (дошки, ножі) харчоблок забезпечений в достатній кількості, все промарковане. Для сирих та варених продуктів є промаркована м’ясорубка. Столовим та кухонним посудом харчоблок забезпечений в достатній кількості. На харчоблоці створені умови для дотримання правил миття посуду, інвентарю, обладнання, вивішена інструкція щодо правил миття. Миючими та дезінфікуючими засобами харчоблок забезпечений в достатній кількості. Є бачок з кришкою для зберігання харчових відходів. Комора для сипучих продуктів обладнана стелажами, санітарний стан задовільний. Усі продукти харчування та продовольчу сировину отримуємо при наявності документів, що підтверджують їх безпечність та якість. Спецодягом персонал забезпечений в достатній кількості.

 

4.2. Дотримання норм харчування в ДНЗ

 

№ з/п

Продукти

Виконання у відсотках по яслам

Виконання у відсотках по саду

1

Хліб пшенич

98

97

3

Хліб житній

101

97

3

М’ясо

86

75

4

Риба

47

28

5

Крупи

99

86

6

Картопля

114

108

7

Овочі

83

83

8

Масло вершк.

91

82

9

Олія

100

97

10

Яйця

87

74

11

Молоко

43

44

12

Сир

42

36

13

Сир тверд

92

95

14

Сметана

63

39

15

Борошно

72

60

16

Соки

93

88

17

Фрукти

99

76

18

Сухофрукти

59

74

19

Цукор

94

99

20

Конд.вироби

100

75

21

Сало

0

0

22

Мед

77

48

23

Крохмаль

44

34

24

Кава,цикорій

51

25

25

Какао

81

51

26

Чай

98

100

27

Сіль,сіль йод

100

100

28

Дріжджі

23

31

29

Лавров.лист

97

100

30

Сухарі панір

45

58

31

Томат.паста

79

108

32

Ванільний цук

0

0

33

Кислота лим.

68

68

В цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось задовільно і на кінець року складало 71,6 % по саду та 78,4 % по яслам. Недовиконання норм харчування із-за нестабільного постачання продуктів харчування внаслідок бюджетного недофінансування.

 

4.3. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування. З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовують ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.

 

4.4. Ведення документації з питань організації харчування дітей організовує сестра медична старша Тытарэва Ю.С. відповідно до чинних вимог.

 

4.5. Контроль за організацією харчування, роботою медичної сестри, кухаря, помічниками вихователів здійснює завідуюча Черткова І.В. Сестра медична старша Тытарєва Ю.С. здійснює постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотримання термінів реалізації, виконання норм харчування. За результатами контролю видаються відповідні накази. Питання організації харчування обговорюються на виробничих нарадах, батьківських зборах, при звітуванні завідуючої.

 

5. Медичне обслуговування дітей

 

5.1. Наявність медичного кабінету. Медичний кабінет ДНЗ «Вишенька» укомплектований всим необхідним для роботи (холодильник, проточна вода, медичні препарати і т.д.) Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

 

5.2. Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів.

 

5.3. Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їхніми батьками та персоналом здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Профілактичні щеплення здійснюються відповідно до наказу МОЗ України № 959 від 16.09.2011 «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз на квартал, результати заносяться у журнал антропометрії. Планові лікарські огляди проводяться 1 раз у квартал у присутності вихователя групи. Результати обстежень повідомляються батькам вихованців. Раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців Куп’янської ЦРЛ. За результатами обстежень складається листок здоров’я, щоквартально медична сестра проводить аналіз захворюваності дітей.

 

Протягом трьох останніх років спостерігається зниження рівня захворюваності на ГРВІ та грип. На виробничих нарадах з персоналом обговорюються питання санітарно-просвітницької роботи. Вихователі у батьківських куточках розміщують інформацію для батьків.

 

5.4. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей. сестра медична старша Тытарєва Ю.С. та завідуюча ДНЗ систематично контролюють проведення фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика, загартувальні процедури, гімнастика після денного сну). Ведеться медико-педагогічний контроль фізкультурних занять, однак ця робота потребує системності.

 

Розділ ІІ. Результативність навчально-виховного процесу.

 

І. Інваріантна та варіативна складові змісту дошкільної освіти

 

1. Освітня лінія «Особистість дитини». Колектив ДНЗ створює умови для всебічного особистісно-орієнтованого розвитку дітей дошкільного віку, реалізації його творчого та природного потенціалу, зорієнтований на виховання у дітей загальнолюдських і національних цінностей. Працівники закладу керуються у своїй роботі Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу дошкільної ланки. Колектив працює над створенням бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; вихованням у дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формуванням основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних навичок та навичок безпечної поведінки.

 

2. Освітня лінія «Дитина в соціумі». У процесі організації життєдіяльності(заняття, бесіди, проблемні ситуації, ігрова, трудова діяльність) педагоги формують у дітей навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовність співпереживати та співчувати іншим. Вихователі як носії суспільно-історичного досвіду надають дітям можливість вміти розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати свої зусилля заради досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Організовуючи взаємодію з іншими людьми, вихователі вчать дітей вміти узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

3. Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі». Реалізація змісту освіти цієї ліній відбувається під час занять, цільових екскурсій у природу, прогулянок. Для формування уявлень про навколишній світ педагоги використовують спостереження, розгляд картин, ігрову та трудову діяльність, дослідно-експериментальну діяльність, розповіді вихователя, читання художньої літератури. Велику увагу педагоги приділяють вихованню екологічної культури дошкільнят. Діти знайомляться з багатством рослинного світу свого регіону на території дитячого садка, де висаджено багато квітів, дерев, кущів. Зміст освітньої роботи містить доступні дітям уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Вихователі дають дітям знання про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Особливу увагу педагоги приділяють вмінню дітей включатися у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримання дітьми правил природокористування.

 

4. Освітня лінія «Дитина у світі культури» передбачає формування у дітей почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Педагоги вчать дітей оволодівати різними видами предметної та художньої діяльності, у результаті чого у дітей формується емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності. Художньо-естетичний розвиток дітей здійснюється на заняттях з образотворчої діяльності та у результаті організації самостійної художньої діяльності дітей. На заняттях з образотворчої діяльності вихователі знайомлять дітей з різними жанрами та видами образотворчого мистецтва: живописом, графікою, скульптурою, декоративно-ужитковим мистецтвом. У процесі образотворчості діти застосовують нетрадиційні техніки малювання; дітей знайомлять з різними художніми матеріалами, вони мають змогу обирати кольори, експериментувати. На заняттях та у процесі самостійної художньої діяльності діти використовують різноманітний матеріал(папір, тканини, нитки, солоне тісто, природній матеріал, вата, ґудзики, олівцева стружка, макаронні вироби, крупа). Під час образотворчої діяльності дітей привчають працювати охайно, творчо. Велику увагу вихователі приділяють створенню колективних робіт.

У процесі музичної діяльності дітей вчать виразно співати дитячі пісні, володінню елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів. Вихованці творчо співпрацюють з однолітками і дорослими заради спільного успіху в музично-театралізованих розвагах і святах. Під час театралізованої діяльності дітей вчать створювати сценічний образ за допомогою експресивних засобів (мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танців, співу).

 

5. Освітня лінія «Гра дитини». Ігрова діяльність як провідний вид широко використовується під час організації життєдіяльності дітей протягом дня. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструкторським, іграм-драматизаціям) та іграм з правилами (дидактичні, рухливі, хороводні). Різні види ігор використовуються з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, сезонних умов. Організовуючи різні види ігор, вихователі розвивають у дітей творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість та формують стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. У кожній віковій групі створені ігрові зони відповідно до віку дітей. Це – набори ігрових меблів, атрибути до сюжетно-рольових, настільно-друкованих ігор, до яких діти мають вільний доступ.

 

6. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». У ДНЗ створені умови для розвитку логіко-математичних та сенсорних здібностей дошкільнят, який відбувається під час проведення дидактичних ігор та вправ, індивідуальних та групових занять, прогулянок, спостережень, бесід. Вихователі формують доступні для дітей дошкільного віку уявлення, еталони(колір,форма, величина), що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. У результаті роботи діти виявляють інтерес до математичних понять, усвідомлюють і запам’ятовують їх, розуміють відношення між числами і цифрами, обізнані із структурою математичної задачі, вміють розв’язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10.

 

7. Освітня лінія «Мовлення дитини». Дітей вчать спілкуватися української мовою. Зміст освіти за цією лінією складається із роботи над звуковою культурою мовлення, словникової роботи, граматичної правильності мови, зв’язного мовлення, діалогічного та монологічного мовлення. Мовленнєву діяльність дітей розвивають у процесі говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Велику увагу вихователі приділяють формуванню комунікативної компетенції дітей: комплексному застосуванню мовних і немовних засобів, умінню орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативності спілкування, стриманості у спілкуванні, культурі мовленнєвої комунікації.

 

8. Забезпеченість варіативної складової змісту дошкільної освіти реалізується шляхом вивчення парціальних програм використанняч їх елементів при організації навчально-виховного процесу.

  • «Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. М.М. Єфименко);

  • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик».

Протягом року працював дитячий ляльковий театр «Казкарик», який сприяв розвитку артистичності, творчості, емоційності дошкільнят, протягом року вихованці показували вистави «Колобок», «Рукавичка». «Зайчикова хатка» та інш.

2. Організація свят, виховних та спортивно-масових заходів, спортивно-масові заходи організовуються відповідно до річного плану роботи закладу. Сценарії цих заходів зберігаються у методичному кабінеті. До проведення цих заходів вихователі залучають батьків вихованців (виготовлення костюмів, атрибутів, декорацій, виконання окремих ролей).

 

Розділ ІІІ. Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

 

1. План розвитку ДНЗ, планування його діяльності відповідно до вимог законодавства.

ДНЗ «Вишенька» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом. ДНЗ задовольняє потреби громадян, які проживають на території Грушівської сільської ради в здобутті дошкільної освіти, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання. Колектив закладу працює за річним планом роботи, який погоджується з відділом освіти Куп’янської райдержадміністрації та затверджується на педагогічній раді до початку навчального року. Окремо складається план роботи на літній оздоровчий період, який додатково погоджується з держсанепідслужбою.

2. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування.

 

3. Ведення ділової документації здійснюється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Завідуюча здійснює контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорюються на виробничих нарадах.

 

4. Організація роботи щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних задатків і здібностей дітей. З дітьми старшого дошкільного віку проводиться гурткова робота «Казкарик» (керівник вих-ль старшої групи)

5. Діяльність педагогічної ради. Педагогічна рада – колегіальний орган управління освітнім процесом, засідання якої проводяться 3 рази на рік. Форма проведення педагогічних рад – традиційна (доповідь, обговорення доповіді), на яких розглядаються актуальні питання, а саме:

 

удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 

планування роботи закладу та вихователів;

 

аналіз та контроль навчально-виховного процесу;

 

Тематика засідань педагогічних рад відповідає основним завданням роботи педагогічного колективу на навчальний рік.

 

6 . За минулий рік скарг на роботу колективу ДНЗ «Вишенька » до завідувача ДНЗ, відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації не надходило.

7. Організація роботи з батьками. У закладі проводяться загальні батьківські збори (двічі на рік) та групові батьківські збори (тричі на рік), протоколи зборів ведуться. Педагоги закладу знайомлять батьків з проблемами вікового періоду і психологічного розвитку дітей кожного вікового періоду та шляхами педагогічного впливу на реалізацію цих питань. З метою підвищення рівня педагогічної компетентності батьків у закладі проводяться виставки, консультації, анкетування й опитування батьків, ознайомлення з педагогічними виданнями. Педагоги закладу планують у журналах планування освітньо-виховної роботи з дітьми різні заходи з батьками з реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. У батьківських куточках вихователі розміщують інформацію з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги у навчальному році.

 

8. Заклад працює за 9 годинним режимом роботи.

 

9. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців. Для забезпечення цих вимог у ДНЗ створені необхідні умови, а саме: постійно проводитьсяінструктивно-роз'яснювальна робота з персоналом. Кожен працівник під особистий підпис ознайомлюється з інструкцією щодо дотримання норм та вимог техніки безпеки, посадових обов’язків. Адміністрація ДНЗ проводить роботу із забезпечення в ДНЗ норм охорони праці, протипожежної безпеки. Посадові інструкції має кожний працівник закладу, який знає вимоги інструкції і дотримується їх виконання. Перед проведенням заходів (свят, конкурсів) видаються відповідні накази по закладу. У ДНЗ є вогнегасники, протипожежний інвентар, плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. Відповідна робота проводиться з дітьми у доступній для них формі. Щороку у ДНЗ проводиться тиждень безпеки життєдіяльності.

 

10. Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства й недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, інспектування).

 

Дошкільний навчальний заклад «Вишенька» рішенням регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів Харківської обласної державної адміністрації визнаний атестованим (достатній рівень) від 15 грудня 2011 року (свідоцтво про атестацію Серія № 023976).

 

Переглядів: 214
Дата публікації: 21:54 01.07.2016